Activitate instructiv-educativă

Activitatea instructiv-educativă se defăşoară conform proiectărilor semestriale,         realizându-se concordanţă între curriculum naţional şi curriculum la decizia şcolii.

În fiecare sală de clasă sunt amenajate zone de interes: artă, ştiinţă, bibliotecă, joc de rol, constructii în cadrul cărora se desfăsoară jocurile şi activităţile alese, sprijinind socializarea copiilor, iniţierea în cunoaşterea diferitelor componente ale lumii fizice, ale mediului social şi cultural, a primilor paşi în limbajul matematic şi mirajul cărţii şi limbajului scris.

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:

  • Cine sunt/suntem?
  • Când, cum şi de ce se întâmplă?
  • Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
  • Cum planificăm/organizăm o activitate?
  • Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
  • Ce şi cum vreau să fiu?

Cadrele didactice se axează pe metode care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni independent. Situaţiile de învăţare, activităţile şi interacţiunile cu copilul corespund diferenţelor individuale în ceea ce priveşte interesele, abilităţile şi capacităţile preşcolarului.

 

 

 

 

 

Pentru desăvârşirea educaţiei copilului, cadrele didactice colaborează permanent cu părinţii în vederea stabilirii  unei relaţii de încredere şi de comunicare între grădiniţă şi familie pentru a veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a preşcolarului.