Personal didactic

Din dorinţa de racordare la contextul european, o parte din cadrele didactice ale unităţii noastre au desfăşurat cursuri de formare în domeniul didacticii disciplinei, în ţări membre ale Uniunii Europene, precum: Italia, Franţa, Anglia, Danemarca.